DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

Finanční správa:

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy v elektronické podobě:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2018/2018-10-sdeleni-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-9411

Ministerstvo Financí ČR vydalo novou Vyhlášku č. 254/2018 Sb. stanovující sazby stravného pro rok 2019:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2018/vyhlaska-c-254-2018-sb-33479

 

Strana 10 z 16