DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

MPSV ČR zveřejnilo vyhlášku č. 463/17 Sb., upravující sazby cestovních náhrad pro rok 2018:

https://www.mpsv.cz/cs/1490

 

Ministerstvo Financí ČR vydalo novou Vyhlášku č. 401/2017 Sb. stanovující sazby stravného pro rok 2018:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-401-2017-sb-30274

Strana 10 z 15