DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

Již 5 měsíců realizujeme projekt zaměřený na AGE management našich zaměstnanců.

 

Název projektu: DeCe CONSULT s.r.o.- Age management

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001911

Cílem projektu je přizpůsobit řízení lidských zdrojů žadatele věkové struktuře zaměstnanců a posílit kompetence zaměstnanců podle potřeb vyplývajících z jejich věku. Cíle bude dosaženo pomocí třech klíčových aktivit: Implementace AM do personálních procesů, Interní profesní vzdělávání, Externí profesní vzdělávání

Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k určení sazby daně u zdanitelné stavby/jednotky užívané na základě nájmu k bydlení nebo užívané k ubytování včetně ubytovacích služeb

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-pro-poplatniky-dane-z

 

Strana 1 z 19