DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

Vyhláška č. 511/2021 Sb. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/977760/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.+511_2021+Sb.pdf/3c582b0f-8f6d-228c-c3d7-ea2965070774

 

Vyhláška č. 462/2021 Sb.

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-462-2021-sb-43850

Strana 5 z 19