DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení bez právní subjektivity

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tz-2018/upozorneni-na-zmenu-uplatnovani-dph-u-spolecniku-spolecnosti-9448

 

Finanční správa:

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy v elektronické podobě:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2018/2018-10-sdeleni-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-9411

Strana 6 z 12