DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

Informace GFŘ související s možnou změnou kategorizace účetních jednotek ve zdaňovacím období 2018:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-gfr-mozna-zmena-kategorizace-uj-9620

 

Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení bez právní subjektivity

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tz-2018/upozorneni-na-zmenu-uplatnovani-dph-u-spolecniku-spolecnosti-9448

 

Strana 9 z 16