DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

Finanční správa vydala informaci k novým tiskopisům pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob:

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/Upozorneni-k-tiskopisum-2017-8894

Pod odkazem naleznete vyhlášky MPSV k cestovním náhradám pro rok 2017 a roky minulé.

https://www.mpsv.cz/cs/1490

 

Strana 13 z 16