DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

Pod odkazem naleznete vyhlášky MPSV k cestovním náhradám pro rok 2017 a roky minulé.

https://www.mpsv.cz/cs/1490

 

Finanční správa upozorňuje na nové vzory tiskopisů pro závislou činnost na zdaňovací období roku 2018 :

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/FS-upozornuje-na-nove-vzory-tiskopisu-DPFO-zav-8819

Strana 17 z 19